R-tason suunnittelukonseptin edut asiakkaalle

Suunnittelukonseptimme kattaa kulkutierakenteiden suunnittelun kaikki vaiheet esisuunnitteluvaiheesta valmiiseen tuotteeseen asennuskuvineen.

Lue lisää suunnittelukonseptin eduista klikkaamalla…

PARANTAA SUUNNITTELUN LAATUA

Kehittyneen suunnittelujärjestelmän avulla suunnittelutyöstä voidaan automatisoida keskimäärin 70 prosenttia. Suunnittelurutiineissa säästetty aika voidaan tällöin kohdistaa suunnittelun laadun kannalta tärkeimpiin seikkoihin, kuten työturvallisuuteen ja keskeisiin teknisiin yksityiskohtiin, tai hyödyntää joustavampina aikatauluina tuotannossa ja asennuksissa.

HELPOTTAA VERTAILTAVUUTTA

Suunnittelun automatisoinnin ansioista asiakkaamme saavat nopeasti 3D-mallit ja yksikköhintoihimme perustuvan hinta-arvion erilaisista kulkutieratkaisuista. Tämä helpottaa eri kulkutievaihtoehtojen keskinäistä kustannusvertailua ja projektin kokonaiskustannusten laskemista. Samalla voimme tarjota asiakkaillemme turvallisimman ja käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvan ratkaisun.

PARANTAA TOIMITUSVARMUUTTA

Suunnittelujärjestelmämme on integroitu suoraan tuotantoprosessiimme. Suunnittelutiedot välittyvät automaattisesti valmistukseen, kokoonpanoon ja lähetykseen, jolloin inhimillisten virheiden todennäköisyys pienenee ja toimitusvarmuus paranee.

LYHENTÄÄ HANKINTAKETJUA

Automatisoitu suunnittelu yhdessä kehittyneen tuotantoprosessin kanssa lyhentää kulkutietuotteiden hankintaketjua, jolloin projektin kokonaiskustannukset pienenevät, projektinhallinta paranee ja vastuualueet selkeytyvät. Hankintaketjun lyhentyminen nopeuttaa samalla kulkutietuotteiden toimitusta, ja vapauttaa asiakkaan resursseja projektin muihin osa-alueisiin.

TARJOAA KILPAILUKYKYISEN HINNAN

Suunnittelun eri vaiheet sisältyvät valmiiden tuotteiden hintoihin. Päällekkäistä suunnittelua tai erillisiä kilpailutusprosesseja ei tarvita. Yksikkötarjous perustuu selkeisiin metri- ja neliöhintoihin, ja lopulliset hinnat perustuvat toteutuneisiin yksiköihin. Suunnittelun ja valmistuksen hinta saadaan heti selville, mikä helpottaa hankintaa.