Expert på tillträdesleder

R-taso Oy har mer än 25 års erfarenhet av att planera och tillverka lösningar på tillträdesleder för industrin, individuellt anpassade för varje enskild kunds behov.

Vårt belönade produktutvecklingsarbete, expertisservicen och de långt automatiserade 3D-planeringsverkygen garanterar högklassig planering och högklassiga produkter.

R-taso Oy är certifierat enligt EN 1090 och är redo för CE-märkning för stålkonstruktioner. Företaget är också certifierat enligt miljö- och kvalitetsledningsstandarden ISO 9001, ISO 14001 och EN 3834-2.

Innovativa produkter också för utmanande förhållanden

Våra produkter har utvecklats för att uppfylla kraven inom olika industribranscher.

Ett av målen för vår långsiktiga produktutveckling har varit att förbättra arbetssäkerheten.

Våra produkter är tillverkade för utmanande förhållandena både inomhus och utomhus.

Modulär konstruktion

Våra produkter baserar sig på R-taso Modular System® -konstruktionen.Med hjälp av modulstrukturen kan produkterna planeras effektivt för att motsvara de krav som objektet ställer.

Eftersom våra produkter är kompatibla kan vi enkelt montera ihop omfattande förbindelsehelheter.
Fördelen med modulstrukturen är att monteringen av produkterna går snabbt och behändigt

Förmånlig helhetslösning

I helhetslösningarna förenas vårt kvalitativa planeringskoncept och våra högklassiga och långt utvecklade produkter. Våra experter planerar en trygg lösning som är den bästa för Ditt ändamål.

R-tasos helhetslösning:

  • Förbättrar kvaliteten på planeringen
  • Underlättar jämförbarheten
  • Förbättrar leveranssäkerheten
  • Förkortar leveranskedjan
  • Erbjuder ett konkurrenskraftigt pris

Automatiserad 3D-planering

Vårt långt automatiserade 3D-planeringssystem gör planeringsprocessen effektivare och förbättrar planeringskvaliteten. 3D-modellen som tas fram i förplaneringsfasen kan omvandlas direkt i precisa konstruktionsritningar, tillverkningsritningar och monteringsritningar.

Med vårt planeringssystem är det lätt att jämföra olika lösningsalternativ. Som kund får Du genast ett åskådligt planeringsmaterial i rätt form.

Planeringssystemet styr vår produktionsprocess och förbättrar leveranssäkerheten.

Nyheter

Subcontracting Fair

Meet us in Subcontracting Fair in Tampere, 15th-17th September 2015! Visit us to discuss your maintenance […]

PowerGen Europe 2015

R-taso Oy participated in the leading power event in Europe, PowerGen Europe 2015. The event gathers […]

Certification to ISO quality and management systems

R-taso Oy has received certification to quality, environment and management systems according to ISO EN 9001:2008, […]